Født i 1960 og opvokset i Askov/DK.

Brussels/B fra 1970-2013.

Bor og arbejder nu i København. 

 

(english version below)

Symaskinen er mit værktøj til at skabe tekstur og form. Jeg eksperimenterer med forskellige teknikker og materialer og udfordrer grænserne for, hvad der er muligt med papir og tråd. Jeg er optaget af, hvordan farve, lys og skygge interagerer med papiret, skaber dybde og dimension og inviterer til at udforske værket fra forskellige vinkler. Tråden er det tredje element, som binder værket sammen – diskret, komplementært eller i kontrast – står den utrimmet tilbage og vidner sy processen fra start til slut.

 

Udover interessen i og undersøgelsen af samspillet mellem former, farver og teksturer, er jeg også fascineret af spændingsfeltet mellem det skrøbelige papir og den mekaniske præcision af en symaskine. Resultatet er 2 eller 3 dimensionelle værker på én gang indviklede og strukturerede. Min proces er omhyggelig, velovervejet og involverer lagdeling og manipulering af udstansede papirelementer foldet med præcision og intention og nøje udvalgt med fokus på farve, kvalitet og proveniens. Symaskinens præcision tilføjer et niveau af struktur og disciplin til den ofte tidskrævende og meditative udførelse 

 

The sewing machine is my tool for creating texture and form. I experiment with different techniques and materials, pushing the boundaries of what is possible with paper and thread. I am fascinated by how color, light, and shadow interact with the paper, creating depth and dimension and inviting exploration from different angles. The thread is the third element that binds the work together – discreet, complementary, or contrasting – it stands untrimmed bearing witness to the sewing process from start to finish.

I am not only interested in and exploring the interplay of shapes, colors, and textures, but also fascinated by the tension between the fragile paper and the mechanical precision of a sewing machine. The result is 2 or 3-dimensional works that are both intricate and structured. My process is careful, deliberate, and involves layering and manipulating punched paper elements folded with precision and intention, carefully selected for their color, quality, and origin. The precision of the sewing machine adds a level of structure and discipline to the often time-consuming and meditative execution.